Zátěžový index

Zátěžové indexy a rychlostní značky jsou uvedeny na obou bočnicích pneumatiky. Rychlostní index je maximální provozní rychlost pneumatiky. Následuje seznam ukazatelů hodnocení a jejich rychlostních ekvivalentů. Neoznačené radiální pneumatiky lze provozovat do rychlosti 110 km/h (68 mph). Diagonální pneumatiky jsou omezené na 100 km/h (62 mph). Předrážkované pneumatiky lze provozovat do maximální rychlosti 110 km/h (68 mph), pokud nebudou označeny jinak. Pneumatiky pro zvláštní náročné aplikace musí mít odpovídající rychlostní omezení uvedeno na bočnici. Pneumatiky M+S (zimní) s nižším rychlostním indexem, než které mohou být namontovány na vozidlo. V některých zemích je povinné, aby byla nálepka umístěna v zorném poli řidiče a informovala tak o maximální dovolené rychlosti pneumatiky. Při použití těchto pneumatik nesmí být daná rychlost překročena. Systém hodnocení platí pro všechny výrobce pneumatik.

index