Náhradní díly

Trh s náhradními díly je stále více zaplavován výrobky které jsou nabízeny pod objednacími čísly originálních dílů ačkoliv k originálnímu dílu mají daleko. Definujme pojmy náhradní díl a originální náhradní díl.

  • „náhradní díl“ zboží, které se instaluje do motorového vozidla nebo na něj, aby se nahradily komponenty uvedeného vozidla, včetně zboží, jako jsou maziva nutná pro použití motorového vozidla, s výjimkou paliva.
  • „originální náhradní díly“ náhradní díly mající stejnou kvalitu jako komponenty používané pro montáž motorového vozidla a které jsou vyráběny podle specifikací a výrobních norem stanovených výrobcem vozidla pro výrobu komponentů nebo náhradních dílů pro dané motorové vozidlo. Zahrnuje to náhradní díly, které jsou vyráběny na stejné výrobní lince jako tyto komponenty. Pokud není prokázán opak, předpokládá se, že náhradní díly tvoří původní náhradními díly, pokud výrobce dílů potvrdí, že náhradní díly odpovídají kvalitě komponentů používaných pro montáž daného vozidla a byly vyrobeny podle specifikací a výrobních norem výrobce vozidla.
  • „náhradní díly odpovídající kvality“ výhradně náhradní díly vyráběné jakýmkoli soutěžitelem, který může kdykoliv potvrdit, že dané náhradní díly odpovídají kvalitě komponentů, které se používají nebo používaly k montáži daných motorových vozidel.

Výrobce náhradních dílů, který vyrábí díly na základě specifikací a výrobních norem, které mu poskytl výrobce vozidel, musí vydat certifikát potvrzující, že náhradní díly byly  vyrobeny v souladu s výše uvedeným a že jsou stejné jakosti jako komponenty používané pro montáž příslušného vozidla. Takové potvrzení výrobce náhradních dílů může být vytištěno na obalu nebo na přiloženém papíru anebo publikované na internetu. Záleží na výrobci náhradních dílů, zda se rozhodne vydat takový certifikát sám, nebo si přeje učinit další krok a odkázat na certifikaci provedenou nezávislým orgánem jako např. certifikační organizací. Osvědčení vydané nezávislým orgánem však není podmínkou pro klasifikaci náhradních dílů jakožto originálních náhradních dílů. Pokud bylo takové prohlášení vydáno, předpokládá se, že tyto náhradní díly jsou originální náhradní díly. Pokud by však výrobce vozidel nebo jakákoli třetí strana, například sdružení spotřebitelů nebo automobilový klub, prokázala, že určitý náhradní díl nebo určitý počet náhradních dílů ze stejné výrobní dávky je nižší kvality nebo nebyl vyroben podle specifikací nebo výrobních norem výrobce vozidel, nemohou tyto náhradní díly být prodávány jako originální náhradní díly.

Veškeré u nás zakoupené a montované náhradní díly byly  vyrobeny v souladu s výše uvedeným a že jsou stejné jakosti jako komponenty používané pro montáž příslušného vozidla.