Litá kola

Většina z nás se po usednutí do auta určitě nezamyslí nad tím, co vůz spojuje se zemí. Kola jsou přitom klíčovou částí, díky které, stejně jako nohy u člověka, zaujímá vůz správnou pozici. V případě zranění nohou dochází u člověka ke změně celého postoje a jeho geometrie. S auty to je podobné. Poškození kola může znamenat nehodu a nebezpečí pro řidiče i ostatní účastníky silničního provozu. Všechna kola podstupují během vývoje enormní zatížení, aby se předešlo případnému riziku poškození. Každé lité kolo  by mělo bít schváleno zkušebním ústavem TÜV, který potvrzuje jeho schopnost bezpečného dlouholetého provozu.