Dárkový poukaz

Dárkový poukaz na servisní služby můžete zakoupit celoročně a to v hotovosti na adrese provozovny.

Pravidla použití dárkového poukazu:

Poukaz opravňuje jeho držitele k výběru servisních služeb v hodnotě poukazu zdarma. Poukaz může být čerpán v rámci více služeb, při nevyčerpání hodnoty poukazu nemá držitel nárok na zpětnou úhradu nevyčerpaného rozdílu. Při objednávce služeb prosím upozorněte, že budete uplatňovat dárkový poukaz. Poukaz musí být při čerpání předložen v originále. Při čerpání hodnoty poukazu bude držiteli vyúčtován rozdíl mezi hodnotou objednávky a hodnotou poukazu. Poukaz lze uplatnit pouze jednou.

darkovy poukaz_500kcdarkovy poukaz_1000kc