Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů

Země Předpisy pro pneumatiky Předpisy pro sněhové řetězy Další informace
Albánie Žádné obecné předpisy pro zimní pneu- matiky pro nákladní auta a autobusy. Sněhové řetězy pro hnací nápravy musí být ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. lis- topadu  do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy (35 až 5000 €). Nákladní auto- mobily > 3,5 t musí mít M+S pneumatiky alespoň na jedné hnací nápravě  s min. hloubkou dezénu  6 mm (bias) a 5 mm
(radiální). Zimní pneumatiky jsou povinné na autobusech (kategorie M2, M3)
od 1. listopadu do 15. března.
Sněhové řetězy musí být ve vozidle alespoň pro dvě záběrové  pneumatiky od 1. listopadu
do 15. dubna. Platí výjimky pro autobusy  veřejné hromadné přepravy. Použití na silnicích pokry- tých sněhem a ledem.
Pneumatiky s hroty jsou zakázány pro vozidla o celkové hmotnosti
> 3,5 t.
Belgie Žádné obecné předpisy pro zimní pneu- matiky. Symetrická montáž  povinná pro M+S a zimní pneumatiky. Sněhové řetězy povolené pouze na silnicích pokrytých sněhem a/nebo  ledem. Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
Bělorusko Žádné obecné předpisy pro zimní pneu- matiky. Sněhové řetězy povoleny pouze na silnicích pokrytých sněhem a ledem. Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
Bosna- Hercegovina Zimní pneumatiky jsou povinné od 15. listo- padu do 15. dubna u vozidel s více než 8 se- dadly a pro vozidla > 3,5 t ve 2 možnostech.

Možnost 1: Pneumatiky se zimním dezé- nem na hnané nápravě s min. hloubkou dezénu 4 mm.

Možnost 2: Pneumatiky se standardním dezénem s min. hloubkou dezénu 4 mm,
v případě zimních podmínek (např. sněhová vánice, mrznoucí déšť) musí být namonto- vány sněhové řetězy na hnané nápravě.

Sněhové řetězy musí být ve vozidle alespoň pro jednu hnací nápravu od 15. listopadu do 15. dub- na. Použití na silnicích pokrytých sněhem a le- dem. Montáž: alespoň 1 pár na hnací nápravě. Ve vozidle musí být k dispozici lopata na sníh. Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
Bulharsko Žádné obecné předpisy pro zimní pneu- matiky. Sněhové řetězy musí být ve vozidle od 1. listopa- du do 31. března. Použití je povinné na horských průsmycích při označení dopravními značkami. Pneumatiky s hroty jsou zakázány. Bez adekvátního zimního vybavení může být odmítnut vstup do země.
Chorvatsko Zimní pneumatiky jsou povinné od 15. listo- padu do 15. dubna. M+S pneumatiky jsou povinné na hnací nápravě vozidel > 3,5 t. Sněhové řetězy požadované pro hnanou nápravu v určitých podmínkách. Sněhové řetězy povinné v regionu Lika/Gorski Kotar. Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
V komerčně používaných vozidlech musí být k dispozici lopata na sníh.
Česká republika Zimní pneumatiky povinné od 1. listopadu do 31. března v závislosti na aktuálních zimních podmínkách (sníh, led, námraza), nebo v případě značky „zimní výbava“. M+S pneumatiky jsou povinné na hnací nápravy vozidel o celkové hmotnosti >
3,5  t s hloubkou dezénu  min. 6  mm.
Sněhové řetězy jsou povinné, pokud je uvedeno dopravním značením na alespoň 2 hnacích kolech vozidla s 3 a více nápravami. Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
Dánsko Žádné obecné předpisy pro zimní pneu- matiky. Sněhové řetězy jsou povolené od 1. listopadu do 15. dubna. Pneumatiky s hroty jsou povole- né od 1. listopadu do 15. dubna. Pneumatiky s hroty by měly být montovány na všech kolech v tom- to období.
Estonsko Zimní pneumatiky jsou povinné (radiál- ní pneumatiky s min. hloubku dezénu
3 mm) od 1. prosince do 1. března (také od října do dubna v závislosti na počasí).
Sněhové řetězy povoleny pouze na silnicích pokrytých sněhem a ledem. Pneumatiky s hroty jsou zakázány pro vozidla o celkové hmotnosti
> 3,5 t.
Finsko Vozidla o celkové hmotnosti > 3,5 t s min. hloubkou 1,6 mm dezénu. Sněhové řetězy povoleny pouze na silnicích pokrytých sněhem a ledem. Pneumatiky s hroty povoleny
od 1. listopadu do prvního pondělí po Velikonocích. V závislosti na po- větrnostních podmínkách může být tato doba prodloužena. Max. rychlost 80 km/h pro vozidla o cel- kové hmotnosti > 3,5t. Povolené jsou: průměrný hrot max. 1,5 mm
a max. 50 hrotů na metr obvodu
u pneumatik vyrobených po 1. čer- venci 2013.
Francie Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky. Výjimky jsou vyznačeny dopravními značkami. Použití sněhových řetězů, pokud je určeno dopravním značením. Vozidla o celkové hmotnosti < 3,5 t:
pneumatiky s hroty povoleny
od první soboty před 11. listopa- dem do poslední neděle v březnu, max. rychlost 90 km/h. Vozidla
s pneumatikami s hroty musí být označena samolepkou. Pneumatiky s hroty jsou zakázány pro automo- bily o celkové hmotnosti > 3,5 t.
Německo Požadavky na zimní vybavení podle situace: vozidla < 3,5 t musí být vybaveny zimními/ M+S pneumatikami na všech kolech. Vozidla o celkové hmotnosti > 3,5 t musí být vybavena zimními/M+S pneu- matikami na hnacích nápravách. Časové období není stanoveno. Použití sněhových řetězů, pokud je určeno do- pravním značením. Pneumatiky s hroty zakázány. Výjimka: trasa přes „Kleines Deutsches  Eck“. Pokuta 60 € za nevhodné pneu- matiky, 80 € v případě přerušení provozu kvůli nevhodných pneu- matikám, 100  € za způsobení ne- bezpečné situace kvůli nevhodným pneumatikám, 120  € za způsobení nehody  kvůli nevhodným pneu- matikám. Plus 1 bod každá pokuta (Flensburg Point System).
Velká Británie Žádné obecné předpisy pro zimní pneu- matiky. Sněhové řetězy povoleny pouze na silnicích pokrytých sněhem a ledem. Pneumatiky s hroty povoleny, po- kud nedojde k poškození povrchu vozovky. Jinak náhrada  škody možná.
Maďarsko Žádné obecné předpisy pro zimní pneu- matiky. Sněhové řetězy jsou povoleny na silnicích pokry- tých sněhem a ledem. Použití může být povinné
z důvodu zvláštních klimatických podmínek (max. rychlost 50 km/h). V zimních podmínkách může být zamítnut vjezd pro zahraniční vozidla, pokud nemají sněhové řetězy ve vozidle.
Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
Irsko Žádné obecné předpisy pro zimní pneu- matiky. Sněhové řetězy povoleny pouze na silnicích pokrytých sněhem a ledem. Pneumatiky s hroty jsou povoleny, max. rychlost 96/112 km/h (státní silnice/dálnice).
Itálie Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky. Výjimky jsou vyznačeny dopravními značkami. Protismykové zařízení (např. sněhové řetězy)
musí být ve vozidle.
Zimní směrnice RU/1580 platí pou- ze pro následující kategorie vozidel: M1, N1 a O1.
Kosovo Žádné obecné předpisy pro zimní pneu- matiky. Sněhové řetězy pro hnací nápravy musí být ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Pneumatiky s hroty jsou zakázány. Autobusy a nákladní auta musí mít ve výbavě lopatu na sníh.
Lotyšsko Zimní pneumatiky (M+S) povinné pro vozidla o celkové hmotnosti < 3,5 t
od 1. prosince do 1. března. Min. hloubka dezénu  3 mm.
Sněhové řetězy povoleny pouze na silnicích pokrytých sněhem a ledem. Pneumatiky s hroty jsou povoleny, od 1. října do 30. dubna pro vozidla o celkové hmotnosti > 3.5 t.
Lichten- štejnsko Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky. Nicméně vyvstávají otázky odpovědnosti za způsobené škody, pokud jsou používány nevhodné pneumatiky. Vybavení vozidla musí odpovídat povětr- nostním podmínkám. Sněhové řetězy povoleny. Nejsou nutné v údo- lích. V horách dopravní značky signalizují, zda jsou sněhové řetězy povinné. Vozidla o celkové hmotnosti > 7,5 t:
pneumatiky s hroty povoleny
od 1. listopadu do 30. dubna, max. rychlost 80 km/h. Všechny kola by měly být vybaveny pneumatikami
s hroty. Vozidla s pneumatikami s hro- ty musí být označeny samolepkou.
Litva Zimní pneumatiky povinné pro vozidla
o celkové hmotnosti < 3,5 t od 1. listopadu do 1. dubna.
Sněhové řetězy povoleny pouze na silnicích pokrytých sněhem a ledem. Pneumatiky s hroty jsou povoleny od 1. listopadu do 1. dubna.
Lucembursko Všechny hnací nápravy na nákladních autech  a autobusech musí být vybaveny zimními pneumatikami (M+S) v zimních podmínkách (sníh, led, náledí). Sněhové řetězy povoleny pouze na silnicích pokrytých sněhem a ledem. Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
Makedonie Žádné obecné předpisy pro zimní pneu- matiky. Musí být přepravovány ve vozidle od 15. října do 15. března, pokud má vozidlo namontovány pouze standardní pneumatiky. Autobusy a těžká nákladní auta musí mít na palubě lopaty na sníh. Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
Černá Hora Pneumatiky označené symbolem M+S nebo zimní pneumatiky jsou povinné od listopadu do dubna na silnicích, spe- cifikovaných ministerstvem policie. Min. hloubka dezénu  4 mm. Sněhové řetězy pro pneumatiky na hnané nápravě  musí být ve vozidle. Použití v souladu s dopravními značkami a podmínkami. Pneumatiky s hroty jsou zakázány. Autobusy a nákladní vozidla musí mít lopatu na sníh.
Nizozemsko Žádné obecné předpisy pro zimní pneu- matiky. Sněhové řetězy nejsou povoleny na veřejných cestách. Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
Norsko Vozidla o celkové hmotnosti > 3,5 t povinná min. hloubku dezénu  5 mm, od
1. listopadu a včetně prvního pondělí po Velikonocích (jižní Norsko) a od 16. října do 30. dubna včetně (severní Norsko).Povinné jsou zimní pneumatiky na všech nápravách od 15. listopadu do 31. března.Seznam se schválenými zimními pneuma- tikami najdete na www.stro.se.
Vozidla o celkové hmotnosti > 3,5 t musí být vybaveny sněhovými řetězy v období, kdy je povoleno používat pneumatiky s hroty. Nákladní vozidlo s návěsem/přívěsem musí mít s sebou
7 řetězů.
Pneumatiky s hroty (průměrný pře- sah 1,7 mm) povoleny od 1. listopa- du do první neděle po Velikonocích. V „Nordland, Troms a Finnmark“
od 16 . října do 30. dubna. Tahače a návěsy: Pneumatiky
s hroty na stejné nápravě. Pokud na dvojmontáži, pak stačí na jedné pneumatice. V Trondheimu a Oslu je účtován poplatek za použití pne-
umatik s hroty: denní lístky lze získat v automatech podél hlavních silnic nebo telefonicky a prostřednictvím SMS (odeslání z norského, švéd- ského nebo dánského telefonního čísla). Měsíční a roční jízdenky pro Trondheim mohou  být zakoupeny
v Úřadu v Trondheim City Parking
Office v Erling, Skakkes Gate 40,
7012 Trondheim. Denní lístek stojí kolem 3,90 €, měsíční lístky asi 52 € a roční lístek asi 155  € (náklady se zdvojnásobují pro vozidla o celkové hmotnosti > 3,5 t). Porušení předpi- su je pokutováno 97 €.
Polsko Žádné obecné předpisy pro zimní pneu- matiky. Sněhové řetězy povoleny pouze na silnicích pokrytých sněhem a ledem. Na silnicích, kde jsou v zimě povinné sněhové řetězy, je odpovídající dopravní značení. Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
Portugalsko Žádné obecné předpisy pro zimní pneu- matiky. Sněhové řetězy dočasně povinné, pokud je uve- deno dopravním značením (stává se to  pouze
v nejvyšší polohách).
Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
Rumunsko V případě zimních jízdních podmínek jsou povinné M+S nebo zimní pneumatiky
na hnací nápravě  všech vozidel o celkové hmotnosti > 3,5 t a vozidla přepravující osoby (s více než 9 sedadly).
Vozidla o celkové hmotnosti > 3,5 t musí být vy- bavena sněhovými řetězy, které je nutné nasadit kde to určují příslušné dopravní značky. Lopata a písek povinná pro vozidla o celkové hmotnosti > 3,5 t. Pneu- matiky s hroty jsou zakázány.
Rusko V měsících: prosinec, leden, únor musí být osobní vozidla, dodávky, nákladní vozidla
a autobusy  vybaveny na všech nápravách pneumatikami označenými M+S nebo
se symbolem 3PMSF. Minimální hloubka dezénu  4 mm.
Sněhové řetězy jsou doporučeny, ne povinné. Pneumatiky s hroty jsou zakázány v letních měsících (červen, červe- nec, srpen).
Srbsko Pneumatiky označené symbolem M+S nebo zimní pneumatiky jsou povinné od listopadu do dubna. Min. hloubka
dezénu  4 mm. Použití podle dopravních značek a podmínek.
Sněhové řetězy pro hnací nápravu musí být ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Pneumatiky s hroty jsou zakázány. Autobusy a nákladní auta musí mít ve výbavě lopatu na sníh.
Slovensko Zimní/M+S pneumatiky jsou povinné
pro kamiony o celkové hmotnosti > 3,5 t od 15 . listopadu do 31. března na ales- poň jedné hnací nápravě (min. hloubka dezénu  3 mm).
Sněhové řetězy musí být ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
Slovinsko Od 15. listopadu do 15. dubna pro vozidla
> 3,5 t existuje povinnost ve 2 možnostech:Možnost 1: Pneumatiky se zimním dezé- nem alespoň na hnané  nápravě  s min. hloubkou dezénu  3 mm.Možnost 2: Pneumatiky se standardním dezénem, v případě zimních podmínek musí být namontovány sněhové řetězy na hnané  nápravě.
Sněhové řetězy musí být ve vozidle o celkové hmotnosti > 3,5 t, pokud nemá namontovány žádné zimní pneumatiky. Pneumatiky s hroty jsou zakázány.
Španělsko Žádné obecné předpisy pro zimní pneumatiky. Zimní/M+S pneumatiky jsou povinné, pokud je uvedeno dopravním značením nebo úřady. Sněhové řetězy povoleny, pokud je tak uvedeno dopravním značením nebo úřady. Sněhové ře- tězy jsou povoleny pouze na silnicích pokrytých sněhem a ledem. Použití pneumatik s hroty až 2mm dlouhými je povoleno na zasněže- ných silnicích.
Švédsko V zimních podmínkách je min. hloubka dezénu  5 mm na všech pneumatikách kromě návěsu. Pneumatiky označené M+S jsou povinné na hnací nápravě  vozidel
o celkové hmotnosti > 3,5 t od 1. prosince do 31. března. Pro seznam  schválených zimních pneumatik na hnací nápravu prosím navštivte www.stro.se.
Je doporučeno vozit sněhové řetězy ve vozidle. Pneumatiky s hroty jsou povoleny od 1. října do 15. dubna. V závislosti na povětrnostních podmínkách může být toto období prodlouženo. Maximálně 50 hrotů na obvodový
metr pneumatiky vyrobené po 1. čer- venci 2013. Prosím, informujte se
o výjimkách pro konkrétní silnice.
Turecko Od 1. prosince do 1. dubna je povinné pro užitková vozidla  používat zimní pneuma- tiky pro meziměstský provoz. Ve městech definují místní orgány období pro každé město zvlášť.
Všechny typy nákladních aut, tahačů
a autobusů musí být vybaveny pneuma- tikami označenými M+S, M+S a 3PMSF nebo 3PMSF na hnané  nápravě. Všechny typy dodávek, lehké nákladní automobily, pick-upy a osobní auta používaná pro ko- merční účely (např. taxi) musí být vybave- ny pneumatikami s označením M+S, M+S a 3PMSF nebo 3 PMSF na všech osách speciálně pro zimní období nebo označe- nými jako 3PMSF na všech nápravách.
Jestliže jsou používány protektory, dezén musí být zimní dezén. Min. hloubka dezénu  pneumatik pro komerční vozidla je 4 mm.
Doporučení vozit ve vozidle sněhové řetězy a po- užívat je na silnicích pokrytých sněhem a ledem. Tažné lano a klín musí být ve vozi- dle. Pneumatiky s hroty mohou  být použity také jako zimní pneumatiky.
Švýcarsko Žádné obecné předpisy pro zimní pne- umatiky, pouze v zimních podmínkách (např. alpské cesty). Min. hloubka dezénu zimní pneumatiky 1,6 mm. V případě nehody  se standardními pneumatikami
v zimních podmínkách vlastní odpověd- nost.
Pokud orgány oznámí povinnost sněhových řetězů, jsou povoleny pouze sněhové řetězy (platí i pro vozidla s pohonem čtyř kol). Použití sněhových řetězů podle příslušných dopravních značek a podmínek. Pneumatiky s hroty jsou povoleny pro vozidla < 3,5 t od 1. listopadu do 30. dubna, nebo na zasněže- ných silnicích. Max. rychlost 80 km/h. Pneumatiky s hroty musí být označeny nálepkou 80 km/h.
Ukrajina Žádné obecné předpisy pro zimní pneu- matiky. Sněhové řetězy povoleny pouze na silnicích pokrytých sněhem a ledem. Pneumatiky s hroty jsou povoleny.

 

Pneumatiky označené M+S (Mud+Snow) mají dezén nebo  strukturu, která  je navržena tak, aby poskytovala výkon vyšší než standardní pneumatika v zasněžených podmínkách.

Pneumatiky s označením Three-Peak Mountain  Snowflake (3PMSF) poskytují  výkon na zimu, který je otestován. Tyto pneumatiky musí projít testy  na zasněžené silnici a mají alespoň 25 % lepší trakci než standardní referenční pneumatiky.