Continental iTyres – inteligentní pneumatiky přímo od výrobce

ContiPressureCheck

Zavedením systému kontroly tlaku v pneumatikách ContiPressureCheck v roce 2013 připravila společnost Continental cestu inteligentním pneumatikám. Nyní představuje špičkový výrobce pneumatik ještě dokonalejší řešení pro digitální kontrolu – pneumatiky iTyre. Senzory ContiPressureCheck pro měření tlaku a teploty v pneumatikách se montují přímo ve výrobním závodě. V současné době jsou pneumatiky iTyre k dispozici ve 22 nejdůležitějších rozměrech, a to zejména z řady Conti Hybrid a Conti EcoPlus. Předem osazené senzory ušetří provozovatelům vozového parku nejen vzácný čas nutný pro montáž. Společnost Continental přebírá kromě montážních nákladů i záruku za správné a přesné umístění senzorů v pneumatikách iTyre.

Data naměřené uvnitř pneumatik se průběžně zaznamenávají a řidič je může sledovat na displeji. Pokud se tlak odchýlí od požadované hodnoty, systém ContiPressureCheck řidiče okamžitě varuje. Tak lze okamžitě přijmout opatření vedoucí k řešení problému a tlak vzduchu v pneumatikách opět přivést ke standardním hodnotám.

Systém ContiPressureCheck je navíc kompatibilní s různými telematickými systémy, takže údaje o tlaku a teplotě mohou být zobrazovány jednak na displeji integrovaném ve vozidle, jednak mo-hou být přenášeny do externích přístrojů. Důsledkem je transparentnost a výrazné zjednodušení správy pneumatik pro celý vozový park.

Systém ContiPressureCheck přispívá ke snížení spotřeby pohonných hmot i opotřebení pneuma-tik a tím zvyšuje počet najetých kilometrů. Díky vyšší efektivnosti nákladních vozů a delší době životnosti pneumatik klesají provozní náklady vozového parku. Snížením emisí CO2 ContiPressu-reCheck pozitivně přispívá k udržitelnosti. Správný tlak vzduchu v pneumatikách samozřejmě rovněž přispívá k bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.